Wolters Kluwer
BKIK - Budapesti kereskedelmi és iparkamara

ingyenes webinárium

Jelentkezzen Ön is ingyenes webináriumunkra


2022. október 26. 14:00-16:00 - Elektronikus kereskedelem jogi és adózási aktualitásai Tematika

• Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az elektronikus kereskedelemben
• E-kereskedelem áfa szabályai

Előadó:
Magony Krisztina főosztályvezető, Pénzügyminisztérium
Dr. Zavodnyik József ügyvéd, Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda


Tematika

• Az EKAER rendszer 2021-2022 évi újdonságai
• A BIREG rendszer általános ismertetése
• A fuvarozók, a feladók és a címzettek BIREG kötelezettségei, ezen belül: fuvarregisztráció menete, bejelentési kötelezettség, ellenőrzési kötelezettség
• Szankciók (EKAER és BIREG)
• Konzultáció a felmerült kérdésekről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, okleveles adószakértő


Tematika
1. Az adóalanyiság feltételei, bejelentkezés
- a kiva választására jogosult szervezetek
- irányadó értékhatárok, mutatószámok
- a kapcsolt vállalkozási viszony értékelése az adóalanyiság
választásakor - a bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok

2. A kisvállalati adóalap meghatározása

- személyi jellegű kifizetések (a járulékalapot képező jövedelem figyelembevétele, a kedvezményezett foglalkoztatottak köre és az érvényesíthető kedvezmény, a béren kívül és egyes meghatározott juttatások értékelése)
- tőke- és osztalékműveletek (jóváhagyott és kapott osztalék, tőkekivonás és tőkebevonás hatása az adóalapra, a pénztár mentesített értéke és a kapcsolódó korrekciók, nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek értékelése)
- veszteségleírás (a veszteségleírás általános és speciális esete, az adóévi beruházások értékelése)
- a kisvállalati adóalap levezetése példákkal

3. Áttérés a kisvállalati adó hatálya alá

- záró bevallás a társasági adókötelezettségről (a társasági adó hatály alóli kikerüléskor alkalmazandó szabályok)
- egyes kedvezmények továbbvitele

Előadó: Dr. Németh Nóra osztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal


2022. május 28-án lép hatályba a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (“Árrendelet”) módosítása a 2019. november 27-i 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelv (“Omnibusz-irányelv”) végrehajtása miatt.

Az Árrendelet az Omnibusz Irányelvben foglalt, az árcsökkentés bejelentése esetén követendő szabályokat teljesen implementálja.

Készüljön fel a nyári ár akciókra, leárazásokra és az őszi Black Friday-ra webináriumunkkal!

Tematika

- Hogyan változott az árrendelet (azaz a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet)?
- Mire kell mostantól odafigyelni árkedvezmény reklámja esetén?
- Milyen egyéb fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak a promóciókra?

Előadó: Dr. Ritter Eszter ügyvéd partner, Lakatos Köves és Társai Ügyvédi Iroda


Tematika

- Jövedelemszámítási módok a személyi jövedelemadóban
- Az átalányadó alkalmazásának feltételei
- Az átalányban megállapított jövedelem mértéke, mentesített jövedelemrész
- Eljárási szabályok (előleg, bevallás)
- Az átalányadózó további közterhei
- Az őstermelő átalányadózása
- Az átalányadó, mint a KATA alternatívája?

Előadó: Dr. Kovács Ferenc okleveles adószakértő


A kettős minőség kifejezés azt a jelenséget takarja, amikor két uniós tagállamban megegyező márkanévvel, csomagolásban, ám jelentősen eltérő összetétellel vagy egyéb jellemzőkkel árusítanak egy terméket. Az Európai Bizottság – a visegrádi tagállamok kezdeményezésére – régebb óta síkra szállt az ilyen kereskedelmi gyakorlatok ellen, a vonatkozó uniós szabályozást felülvizsgálták és a fogyasztók védelmét megerősítették. A folyamat eredményeként 2022. május 28. napján hazánkban is hatályba lépett az a jogszabály, amely az élelmiszerek (és különböző más termékek) kettős minőségben történő forgalomba hozatalát tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősíti. Az előírást megsértő vállalkozások ezek után komoly bírságra számíthatnak.

A jogszabály jövőbeni alkalmazásával kapcsolatban ugyanakkor már az előkészületi fázisban rengeteg kérdés merül fel, úgymint:
- mit jelent pontosan az élelmiszerek esetében a kettős minőség?
- mely esetekben állapítható meg a tilalom megsértése?
- milyen esetekben engedhető meg a különbség, milyen kimentési okok léteznek?
- hogyan lehet a fogyasztókat az esetleges eltérő minőségről megfelelően tájékoztatni?
- mik lesznek várhatóan az ezzel kapcsolatos hatósági jogalkalmazás sarokpontjai?

A webinárium során a fenti témaköröket járjuk körbe szakértő előadók segítségével, akik igyekeznek a felmerülő kérdésekre gyakorlatorientált válaszokat adni.

Előadók:
- Dr. Gera Dániel, partner, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda egészségügyi jogi munkacsoportjának vezetője több, mint tizenöt év ügyvédi tapasztalattal a háta mögött. Karrierjét egy Big4 cég társult ügyvédi irodájánál kezdte, majd egy francia hátterű nemzetközi ügyvédi irodánál helyezkedett el. Dániel szakterülete lefedi az egészségügyi jog teljes területét, de ezen felül munkajogi és adatvédelmi területeken is komoly jártasságal rendelkezik. Számos publikáció szerzője valamint jogi és üzleti témájú konferencia előadója. Angol, francia és német nyelven is tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik.

- Dr. Kovács Ákos, ügyvédjelölt 2020-ban csatlakozott irodánkhoz, miután az ELTE-n szerzett jogász diplomát. Tanulmányai alatt Ákos a Magyar Állam- és Jogtörténeti Diákkor titkára valamint a jogtörténettel foglalkozó szaklap egyik társ-főszerkesztője volt. Ákos számos jogi verseny, valamint az OTDK résztvevője volt, melyen a Honvédelmi Minisztérium különdíját is megszerezte. Irodánkhoz való csatlakozása előtt az egyik legnagyobb magyar ügyvédi irodánál szerzett gyakornoki tapasztalatot.


Nem megfelelő az időpont?

Nem ér rá az előadás időpontjában, de szívesen megnézné? Jó hír, hogy a webinárium felvételére is regisztrálhat.

Regisztráció a webinárumra

*-gal jelölt mezők megadása kötelező.
Kérjük, csak számokat írjon a mezőbe pl. 36705551234.

KÉRJÜK, VÁLASSZON KÉPZÉST

Egyidejűleg több képzésre is jelentkezhet.
 
 
Kövessen minket!
 
 
© Wolters Kluwer