Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Tippek a Jogtár használatához   Újdonságok   Webináriumok, skype oktatások Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Decemberi számunkban ismét egy gazdag válogatást nyújtunk át új fejlesztéseinkből és tartalmainkból, egyúttal köszönjük, hogy egész évben nyomon követte hírlevelünket. A Jogtár minden munkatársa nevében békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk Önnek! Találkozunk 2021-ben!


Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok

Döntvénytár gráf

A Döntvénytárban található bírósági döntések kapcsolati hálójának feltérképezéséhez új funkcióként gráf rajzolódik ki az egyes dokumentumok megnyitását követően. A döntvényekhez tartozó gráf kétféle kapcsolatot mutat az egyes Döntvénytárhoz tartozó anyagok között.

1. Ügytörténet kapcsolat

A gráf kirajzolja a Bírósági Határozatok Gyűjteményébe tartozó egyedi érdemi határozatok ügytörténetét, segítségével végigkövethetjük egy adott eset bírósági rendszerben megtett útját. A gráf dobozai az ügyszámokat tartalmazzák, bármely elemre kattintva megnyílik az adott határozat szövege.


Az aktuális, éppen megnyitott határozat doboza sötétebb kék hátérrel jelenik meg a gráfban.
Előfordulhat, hogy egyes bírósági döntések megnyitását követően nem látható gráf, ennek az az oka, hogy az adott döntés előzményhatározatai nem találhatók meg a rendszerben (pl. mert nem került közzétételre a BHGY-ban).

2. Szerkesztett határozatok és azok alapjául szolgáló egyedi érdemi határozatok kapcsolata

Az ún. szerkesztett döntések alatt a Kúria korábbi elvi iránymutatási eszközeit (EBH, EBD), illetve a Kúria és más bíróságok különböző folyóiratokban közzétett szerkesztett határozatait (BH, BDT, KGD, AVÉ) értjük. A gráf kirajzolja a szerkesztett határozat és az annak alapjául szolgáló egyedi érdemi határozat közötti kapcsolatot, így azt, ha valamely egyedi érdemi határozat alapján elvi bírósági határozat (EBH) vagy elvi bírósági döntés (EBD), bírósági határozat (BH), BDT, KGD vagy AVÉ született.


A gráf kirajzolja, ha egy döntésből több szerkesztett döntés is született, de olyan eshetőség is megjelenik, ha a gráf több eleme is szerkesztett döntés alapját képezte.


Az aktuális, éppen megnyitott, szerkesztett határozat doboza sötétebb kék hátérrel jelenik meg a gráfban.


Előfordulhat, hogy az EBD, EBH, BH, BDT, KGD, AVÉ alapjául szolgáló döntés nem található meg a rendszerben (pl. mert nem került közzétételre a BHGY-ban). Ebben az esetben a gráf bírósági ügyszámot tartalmazó eleme halványszürke hátterű és „nem elérhető” felirat látható a dobozban.

Vhr.-ek a jogyszabályokba ágyazottan

Számos törvény esetében a végrehajtási részletszabályokat tartalmazó rendelet szövege a törvény érintett szerkezeti egységéhez beszúrva is elérhető. Így például a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény érintett rendelkezéseinél a VHR feliratú dobozban megtaláljuk az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet vonatkozó szakaszait.Szintén újdonság, hogy a GVH Versenytanácsának elvi jelentőségű döntései című dokumentum az érintett törvények (pl. versenytörvény, fogyasztóvédelmi törvény, reklámtörvény) vonatkozó szakaszainál beszúrva is elérhető.


MÜK szabályzatok az Ügyvédi törvényben

A Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) szabályzatait felhasználóink mostantól az Ügyvédi törvény (2017. évi LXXVIII. törvény) szövegébe ágyazottan is megtalálják:


Ügyvéd Jogtár előfizetőink elérhetik az Ügyvédi törvény és a kapcsolódó MÜK szabályzatok összefoglaló táblázatát, amely az Ügyvédi törvény szerkezetét követve segíti a vonatkozó MÜK szabályzatok könnyű megtalálását.

Közbeszerzési tárgyú döntvények és szakcikkek jogszabályba ágyazottan

Azok a Közbeszerzési Jog folyóirat előfizetők, akik Jogtár előfizetéssel is rendelkeznek, mostantól kapcsolódó anyagként egy kattintással elérhetik a Közbeszerzési Jog folyóiratban megjelenő szerkesztett döntvényeket és szakcikkeket.

1. Közbeszerzési döntvény

Ebbe a kategóriába három szerkesztett döntvénytípus tartozik:
• Közbeszerzési Jogi Döntvény (KJD), melynek alapjául a hazai bíróságok határozatai szolgálnak
• Közbeszerzési tárgyú szerkesztett döntvény (KDB), melynek alapját a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai képezik
• Közbeszerzési Jogi Uniós Döntvény (KUD), melynek alapját az Európai Unió Bíróságának határozatai képezik2. Szakcikk

A Közbeszerzési Jog folyóirat Tanulmány és Jogesetelemzés rovataiban megjelenő cikkeket is a vonatkozó jogszabályok szövegébe ágyaztuk.

Tippek a Jogtár használatához

A Jogtár® felépítése és működése – Ingyenes, 4 kreditpontos online képzés a Jogtár® használatáról

Regisztráció

Jogtár® Adminisztrátor képzés I. – Felhasználók kezelése

Ingyenes online képzés adminisztrátori joggal rendelkező felhasználók számára a Jogtárban
Regisztráció

Jogtár® Adminisztrátor képzés II. – Csoportmunka

Ingyenes online képzés Jogtárfelhasználók és adminisztrátori joggal rendelkező felhasználók számára a Jogtárban
Regisztráció
Tartalmi újdonságok

Complist – A jogszabályi megfelelés támogatására!

A Wolters Kluwer Hungary új szoftvere hatékony segítséget nyújt bármely szervezet számára a jogszabályi megfelelés biztosításában. Az egész szervezetre kiterjedő platformként helyt ad mindazon információnak, ami a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében szükséges, olyan funkciókkal ellátva, melyek a megfelelési elvárások tekintetében figyelembe veszik a szervezeti felépítést és a releváns jogszabályokat érintő változásokat.

Amennyiben érdekli a megoldás, kérjen előzetes bemutatót a complist@wolterskluwer.com címen.

Tovább bővült az EU joganyagok adatbázis

Az Európai Bankhatóság (EBH) egy független uniós hatóság, amely azon munkálkodik, hogy az európai bankszektor egészében biztosítsa a prudenciális szabályozás és felügyelet hatékony és következetes szintjét. Ennek érdekében kiadott ajánlásai és iránymutatásai elérhetővé váltak az EU joganyagok adatbázisban.
Elérhetőek továbbá az Európai Felügyeleti Hatóságok (EBA, ESMA és EIOPA) együttesen kiadott iránymutatásai is.

ADÓklubok 2021

Az ADÓklubok 2021-es adózási, számviteli túlélő csomagjai könyvelőknek, adózási szakembereknek, gazdasági vezetőknek nyújtanak szakmai segítséget. Bármely csomag megrendelése esetén a szaklapok a Jogtár alatt, online is elérhetőek.
Bővebb információ

ADÓ-kódex: ADÓ-TB-SZÁMVITEL 2021 csomag

Közel 25 jogszabály a 2020. évközi és a 2021-es változások kiemelésével, több mint 50 szakértő jogalkalmazást segítő magyarázataival, szakmai iránymutatásaival, továbbá gyakorlati példákkal. Az Adótörvények 2021/I. és Adótörvények 2021/II. lapszámok már elérhetőek a Jogtáron!
Bővebb információ

Jogtár® – COVID Munkajogi Iránytű

Iránytű munkajogi és adatvédelmi tartalmakkal HR és munkaügyi területen dolgozó szakemberek számára a COVID-19 járványügyi helyzet hatásai és az új foglalkoztatási helyzetek kezelésére.

Ügyleírások, szabályzat és iratminták, folyamatábrák, e-learning és online konzultáció, teljes körű felkészítés.
Bővebb információ

Megjelentek folyóirataink új lapszámai


Adó szaklap 2020/14.

• Ujvári Katalin: A lízing áfajogi kérdései
• Gelencsér Zita: A nyereményjátékok adózása a személyi jövedelemadó rendszerében
• Gaál Ágnes: Csoportos társaságiadó-alanyiság
• Füredi-Fülöp Judit – Pál Tibor – Várkonyiné Juhász Mária: A könyvvizsgálók szerepe és feladatai a vállalkozások működése során
• Kardosné dr. Molnár Beáta: A támogató eljárás, mint az ügyfélbarát adóhatósági koncepció megjelenési formája
• Forgács Emese: Külföldről származó jövedelmek kezelése a társasági adóban

Számviteli tanácsadó 2020/12

• Botka Erika: Kapott támogatások számviteli elszámolása
• Ábrók Annamária: Cégadatok és változásuk a gyakorlatban
• Tomcsányi Erzsébet: Térítés nélküli eszközátadások veszélyhelyzetben
• Botka Erika: Üzletág-értékesítés számviteli és adózási összefüggései

Frissült a Jogtáron a Nagykommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez

A Jogtár-kiegészítés időállapota: 2020. 07. 01.
Bővebb információ

Megjelent a Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez című könyv

A Jogtár-kiegészítés új időállapota: 2020. 02. 01.

A mű önálló Jogtár-kiegészítésként, illetve a Jogtanácsos Jogtár Alap, Plusz, Prémium, valamint az Ügyvéd Jogtár Plusz, Prémium előfizetés részeként érhető majd el.
Bővebb információ

Megjelent a Kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényhez című könyv

A Jogtár-kiegészítés időállapota: 2020. 08. 13.
Bővebb információ

Megjelent a Magyarázat a nemzetközi magánjogról című könyv

A mű önálló Jogtár-kiegészítésként, illetve a Jogtanácsos Jogtár Prémium előfizetés részeként érhető majd el.
Bővebb információ

Előrendelhető a Kommentár a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényhez elektronikus formátumban

A mű önálló Jogtár-kiegészítésként, illetve az Oktatás adatbázis részeként érhető majd el. Várható megjelenés 2020. december.
Bővebb információ

Megjelent a Kommentár a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezményhez című könyv

A Jogtár-kiegészítés várható megjelenése: 2020. december.
A mű önálló Jogtár-kiegészítésként, illetve a Jogtanácsos Jogtár Prémium előfizetés részeként érhető majd el.
Bővebb információ

Megjelent a Magyarázat a szomszédjogokról című könyv

A Jogtár-kiegészítés formátum várható megjelenése: 2020. december
A mű önálló Jogtár-kiegészítésként, illetve a Közigazgatás Jogtár Plusz, Prémium, valamint az Ügyvéd Jogtár Plusz, Prémium előfizetés részeként érhető majd el.
Bővebb információ

Megjelent az Uniós és magyar versenyjog c. könyv

Bővebb információ
Webináriumok, skype oktatások

Munkajogi mesterkurzus – A munkaviszony létesítése e-learning képzés

Platform: kepzes.wolterskluwer.hu
Kreditpont információ: a képzést a Magyar Ügyvédi Kamara az NY001376/2020 számon vette nyilvántartásba, az online részvételért 2 kreditpont kapható.
Bővebb információ és jelentkezés

Évzárás a költségvetési intézményeknél – webinárium felvételről

A 2020. évi éves beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatok
Bővebb információ és jelentkezés

Home office/Távmunka

Ingyenes webinárium felvételről
Bővebb információ és jelentkezés
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.