Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő    Szakcikkek    Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
A koronavírus miatti veszélyhelyzet komoly kihívások elé állítja a vállalkozásokat és intézményeket. A folyamatosan változó protokollok és intézkedések figyelemmel kísérése érdekében több funkcionális és tartalmi fejlesztést készítettük el a Jogtáron, hírlevelünkben többek között ezeket szeretnénk bemutatni. Vállalatunk szeretne a koronavírus-járvány ideje alatt is szakértői támogatást nyújtani. A kialakult helyzet miatt ezt a támogatást ingyenes webináriumok és skype oktatások keretében kívánja megtenni, erről bővebben Webináriumok, skype oktatások rovatunkban olvashat.

Ötvös Ildikó
Insight product manager

Tippek a Jogtár használatához

A veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányzati rendelkezések nyomon követése

1. A veszélyhelyzettel összefüggő valamennyi joganyagot „Koronavírus-járvány (COVID-19)” tárgyszóval láttuk el a Jogtárban annak érdekében, hogy a kapcsolódó joganyagok gyorsan megtalálhatók és listázhatók legyenek.

A Jogtárba belépve a Változásfigyelő/Figyeltetési beállítások menüpontban adja hozzá a „Koronavírus-járvány (COVID-19)” kifejezést a tárgyszavakhoz. Ügyeljen arra, hogy az oldal tetején található „E-mail értesítést kérek” négyzet be legyen pipálva. Ha elvégzi ezt a beállítást, akkor valamennyi új, a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedésről szóló joganyagról e-mail értesítést fog kapni a Magyar Közlönyben történő kihirdetést követően.A tárgyszó figyeltetési listába az alábbi kifejezéseket is felveheti:

• Járványügy; járványügyi megfigyelés és ellenőrzés
• Járványügyi intézkedések egészségügyi ellátás során
• Elkülönítése fertőző betegeknek (járványügyi zárlat)
• Veszélyhelyzet során alkalmazandó rendkívüli intézkedések
• Veszélyhelyzet; veszélyhelyzet során alkalmazandó intézkedések
• Veszélyhelyzetben a Kormány rendeletével bevezethető rendkívüli szabályok
• Veszélyhelyzeti tájékoztatás
• Világjárvány

2. Az adatbázisok között létrehoztunk egy Veszélyhelyzet és egy Veszélyhelyzet – EU adatbázist, ahol folyamatosan nyomon követhetik a kapcsolódó magyar és EU-s joganyagokat.

Tartalmi újdonságok

Megjelent az Új Magyar Közigazgatás folyóirat

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik.

A nyomtatott folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg a KÖZSZÖV szakmai támogatásával, amelyhez online hozzáférést is biztosítunk. Az online formátum a Jogtár® platformon az Adatbázisok/Folyóiratok menüpontban hamarosan elérhetővé válik.
Bővebb információ

Az Adó lapcsalád friss számai


Hamarosan elérhető az ADÓ-kódex 2020/5.

A Transzferár-útmutató 2020 ismerteti a hatályos transzferár-szabályozási előírásokat, a transzferárazás alapjaitól, módszertani megfontolásoktól, a nemzetközi és hazai szabályozási környezeten keresztül egészen az adóhatósági ellenőrzési szempontrendszerig. Az OECD 2020. 02. 11-én adta ki a Transzferár-irányelvek teljesen új, pénzügyi instrumentumokról szóló fejezetét, amely szintén feldolgozásra került.

A lap nyomtatott formában és az Adó-kódex csomagok részeként is elérhető.

Megjelent az Adó szaklap 2020/4. száma

A tartalomból:

- Általános forgalmi adó - Czöndör Szabolcs: Online számla adatszolgáltatás 2020-2021
- Személyi jövedelemadó - Lepsényi Mária: Az egyéni vállalkozásokat érintő új rendelkezések 2020-ban
- Adóeljárás - Szabó Ildikó: A feltételes adómegállapítás
- Társasági adó - Rabné dr. Barizs Gabriella: A kisvállalati adó 2020-ban hatályos szabályai
- Illeték - Sőrés Zsuzsa: A nonprofit szervezetek illetékmentessége
- Társasági adó - Császárné dr. Balogh Dóra: A fejlesztési adókedvezmény

Megjelent a Polgári Jog 2020/1–2. száma!

A tartalomból:

- Fenyőházi András-Rajkai Bence: Elméleti megfontolások a joggyakorlat és a jogalkotás számára a kivitelezési szerződést biztosító bankgaranciával kapcsolatban.
- Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás elméleti kérdései - a fórum tagadása.
- Döntvények: PJD2020. 1., PJD2020. 2.; PJD2020. 3.; PJD2020. 4.; PJD2020. 5.; PJD2020. 6.

Okos Irat – Munkaügyi modul

Az Okos Irat segítségével a felhasználó kérdések megválaszolásával, interaktív módon hozhatja létre a munkaügyi iratmintákat. Az Okos Irat a felhasználót kiegészítő információkkal és magyarázatokkal segíti, instrukciókat ad számára, melyek az adott kérdés mellett külön ikon segítségével tekinthetők meg.
Bővebb információ

Nagykommentár a munka törvénykönyvéhez

Részlet a műből: „El kell határolni továbbá a távmunkára irányuló munkajogviszonyt az úgynevezett „home office” megállapodásoktól is. Míg a távmunkára irányuló munkajogviszony esetében a felek a fenti fogalmi elemek szerint állapodnak meg, addig a „home office” megállapodás alatt a tipikus munkajogviszonyokban szabályozott azon lehetőséget értjük, amikor (nem rendszeresen) a munkavállalónak lehetősége van a munkaszerződésében egyébként meghatározott munkavégzési helyén kívül (otthon vagy más helyen), számítástechnikai eszközzel történő munkavégzésre”

A kommentár része a HR Jogtár Prémium, Közigazgatás Jogtár Prémium, Ügyvéd Jogtár Prémium, Jogtanácsos Jogtár Plusz és Prémium előfizetéseknek, önállóan nyomtatott és elektronikus formában is megvásárolható
Bővebb információ

Hamarosan új tartalmak a HR Jogtáron

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletre reagálva a veszélyhelyzettel összefüggésben hamarosan új fogalmak kerülnek fel a HR Jogtárra:

– Távmunka a veszélyhelyzet ideje alatt
– eltérés lehetősége a munka törvénykönyvétől a veszélyhelyzet ideje alatt
– home office-távmunka elhatárolás

Frissültek az alábbi kommentárok

Kommentár a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényhez (A Jogtár-kiegészítés új időállapota: 2020.02.01.)

Kommentár az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényhez ( A Jogtár-kiegészítés új időállapota: 2020.01.01.)

Bővült a Jogtanácsos Jogtár

A Jogtanácsos Jogtár Prémium szintjén található tartalmak köre bővült Bölcskei Krisztián: Adatvédelmi ismeretek - a GDPR alkalmazása c. művel (kézirat lezárása: 2020.01.31.).

A mű a Jogtanácsos Jogtár nyitóoldaláról a könyvek menüpontból érhető el. A mű kizárólag a Jogtanácsos Jogtár Prémium szintjén, elektronikus formában érhető el.

Szakkönyv újdonságok


A szerződések hatásai harmadik személyekre

A harmadik személyek érdekeinek megfelelő és az azokat sértő szerződések

"A magánjogi szerződést joggal tekintjük az egyik legtipikusabb relatív szerkezetű, kétpólusú magánjogi jogviszonynak, amely – főszabály szerint – csak az alanyai számára keletkeztet jogokat és kötelezettségeket. Régóta ismert ugyanakkor, hogy számos esetben ez nem így van: a szerződésből harmadik személyek számára is erednek a jogi szabályozás szempontjából releváns következmények. A jogirodalom legfeljebb egyenként foglalkozik a szerződés harmadik személyre kiható következményeivel, és nem kutatja e jogi helyzetek közös vonásait. Tőkey Balázs monográfiája arra vállalkozik, hogy ezt az űrt kitöltse: átfogó módon és rendszert alkotva tárgyalja a szerződés és harmadik személyek viszonyát." Vékás Lajos

A kiadvány nyomtatott formátumban vásárolható meg, az elektronikus változat Jogtanácsos Jogtár Prémium előfizetéssel érhető el.
Bővebb információ

Közvetlen adózás az Európai Unióban

A könyv a nemzetközi adórendszer bemutatását a Bíróság adózási tárgyú ítéleteinek elemzése mellett az adójog területén újnak számító tiltott állami támogatások szabályrendszerének ismertetésével kezdi, amelyet a jövő adópolitikáját meghatározó OECD akciótervek, így különösen a BEPS szabályainak elemzése, valamint a kapcsolódó uniós kezdeményezések, így az ATAP, ATAD és a DAC rendszerének ismertetésével tesz teljessé.

A mű az olvasók számára nyomtatott formában érhető el, elektronikusan az Adó Jogtár Prémium előfizetés részeként olvasható.
Bővebb információ

A compliance alapkérdései – a szabályszerű vállalati működés elmélete és gyakorlata

A könyv bemutatja a compliance vállalati működés körében felmerülő valamennyi jelentősebb kérdést, elemzi az internal investigation (belső vállalati visszaélés-bejelentés), illetve a whistleblowing (közérdekű bejelentés) esetkörét, megvizsgál olyan aktuális problémákat, mint a bűnügyi compliance, az adatvédelem, valamint a compliance szabványosítása, illetve megjelenése egyes speciális vállalati szférákban.

A kiadvány nyomtatott formában vásárolható meg, az elektronikus változat Jogtanácsos Jogtár Prémium előfizetéssel érhető el.
Bővebb információ
Webináriumok, skype oktatások
Ingyenes webináriumok - a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda szakértőivel készült munkajogi sorozatunk előadásai:

Munkáltatói kisokos a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre - Webinárium felvétel

Regisztráljon itt

Munkáltatói kisokos - Gondoskodó leépítés -
Webinárium felvétel

Regisztráljon itt

Ingyenes Jogtár® Skype bemutatók

Ismerje meg a Jogtárat, jelentkezzen ingyenes 1 órás online Jogtár® oktatásunkra, ha

• szeretné magabiztosabban használni,
• szeretne hatékonyabban dolgozni vele,
• szívesen megtanulná a „mesterfogásokat”!

Válassza ki az Önnek megfelelő időpontot, regisztráljon és szélesítse tudását!
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2020. február 24. és 2020. március 29. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Törvénymódosítás az emberkereskedelem áldozatainak a védelme érdekében >>>
Börtönzsúfoltsági kártalanításokat érintő intézkedések >>>
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának a munkarendje >>>
Jogi képviselő által ügyfélkapun keresztül benyújtott kereset >>>
A felnőttképzési törvény végrehajtási szabályai >>>
Közbeszerzési módosítások >>>
Eljárási egyszerűsítések és azok elektronizálása érdekében szükséges módosítások >>>
Szakcikkek

Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás helye - fikció vagy valóság

Nemzetközi kereskedelmi ügyekben, melyeknek egyik lehetséges meghatározását a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (a továbbiakban: UNCITRAL) modelltörvénye adja, az állami bíróság előtti perindítás esetében a felperes joga, hogy megválassza - a nemzetközi egyezmények, adott esetben európai jogi szabályok, valamint az adott állami joghatósági szabályozás keretei közt -, melyik államban indít pert. A nemzetközi választottbíráskodás elé utalt ügyekben nem ez az elv érvényesül, főszabály szerint a felek a választottbírósági szerződésben jogosultak a választottbíráskodás helyét közösen kijelölni.
Tovább olvasom a teljes cikket

Kovács Attila: Építmény- és telekadó gyakorlati jogalkalmazásban

Cikkünk az épület(rész) utáni építményadó, illetőleg a telekadó hatályos anyagi és eljárási szabályain alapuló jogalkalmazási gyakorlathoz kíván támpontokat nyújtani. Egyes adótényállási elemek részletes ismertetésével, gyakran felmerülő témák (kérdések) kifejtése révén, kapcsolódó példákon keresztül a jogkövető adózás segítését célozzuk.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.