Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Újdonságok a Jogtáron   Tartalmi újdonságok   Webináriumok, skype oktatások Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát. Vállalatunk szeretne a koronavírus-járvány ideje alatt is szakértői támogatást nyújtani ingyenes webináriumokkal és skype oktatásokkal, erről bővebben Webináriumok, skype oktatások rovatunkban olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok a Jogtáron

Kúriai határozatok könnyű kereshetősége

2020. április 1-jétől a Kúria – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 24. §-a alapján – már nem tesz közzé elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket, ugyanakkor az ítéletek jogi indokolásának tartalmaznia kell azokat az okokat is, amelyek miatt a bíróság jogkérdésben eltért a Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától.

A könnyebb kereshetőség érdekében az alábbi újdonságok érhetők el a Jogtáron:

– keresés után találati listáját egy mozdulattal leszűkítheti a „Kúria határozatai” mellett található négyzet kipipálásával– Döntvénykereső használata esetén rögtön kereshet a „Csak a Kúria határozatainak keresése” opció bejelölésévelMindkét esetben a Kúria határozatain túl kilistázódnak a Kúria határozatokról szóló összefoglaló tájékoztatói is.

A Döntvénytár adatbázis tartalomjegyzékében és nyitóoldalán a Kúria dokumentumai között kiemelésre kerültek a Bírósági Határozatok Gyűjteményében publikált határozatok.

Én Jogtáram

A Kedvencek menü elnevezése „Én Jogtáram”-ra változott.

Ami nem változott: továbbra is eléri innen a kedvenceit, könyvjelzőit és jegyzeteit.

Okos hivatkozásfelismerés a jegyezetekben

A Jegyezetekben már nemcsak a magyar jogszabályokra való hivatkozás linkelődik, hanem az Európai Uniós joganyag és a döntvények is.

Figyelmeztetés a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő jogszabályok alkalmazására

A Kormány a veszélyhelyzetben – a 2020. évi XII. törvény felhatalmazása alapján – az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
A könnyebb eligazodás érdekében az eltérő szabályok alkalmazására figyelmeztető üzenetet helyeztünk el az érintett jogszabályoknál.

Jogszabályi megfelelőség biztosítása Legal Monitoring szolgáltatással

Minden szervezet számára alapvető követelmény a belső dokumentumok, folyamatok és intézkedések jogszabályi megfelelőségének biztosítása. A szervezetet nagyobb körben érintő jogszabályváltozások tömeges előrejelzésére, nyomon követesére és ellenőrzésére hoztuk létre a Jogtár® Legal Monitoring szolgáltatást.

A Jogtár® felületén elérhető, excel vagy html formában lekérdezhető Legal Monitoring szolgáltatás két egymás mellett is használható változatban lehetővé teszi
– a saját dokumentumokban, belső szabályzatokban hivatkozott jogszabályok, illetve
– az ügyfeleink által meghatározott jogszabálylistában szereplő jogszabályok
tetszőlegesen kiválasztott időszakban esedékes változásainak lekérdezését.

További információ, bemutató: legalmonitoring@wolterskluwer.com
Tartalmi újdonságok

Okos Irat – Munkaügyi modul

A veszélyhelyzet miatt nagyszámú munkajogi okiratot kell szerkesztenie? Készítsen távmunka szerződést vagy munkakör megosztására vonatkozó szerződést online, akár home-office-ból.
Bővebb információ

Közbeszerzés

A szakadatbázis folyamatosan bővül a veszélyhelyzet ideje alatt született hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások döntéseivel!

Kizárólag a Közbeszerzés részeként érhető el a Jogtáron
– az Európai Bíróság magyar nyelven elérhető közbeszerzési tárgyú határozatai és főtanácsnoki indítványai;
– a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati ügyekben hozott határozatai és végzései;
– a Közbeszerzési Hatóság elnökének döntései hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról;
– a magyar bíróságok közbeszerzési ügyekben hozott határozatai
Bővebb információ

Tűzmegelőzési számítások

A tűzmegelőzéshez kapcsolódó jogszabályok, a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek és a tűzvédelmi dokumentáció elkészítéséhez segítséget nyújtó számítási táblázatok egy helyen.
Bővebb információ

Megjelentek folyóirataink új lapszámai


Közbeszerzési Jog online szakfolyóirat 2020/1

A tartalomból:

– Csépai Balázs: Aránytalanul alacsony ár – piacidegen piacszabályozás?
– Barabás Gergely: A hivatalbóli kiterjesztés és alaki feltételei a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban, különös tekintettel a HUNGEOD-ügyre
– Az Európai Unió Bíróságának határozatai: KUD2020. 1. (C-362/18. Hochtief ügy); KUD2020. 2. (C-395/18. Tim ügy)
– Hazai bíróságok határozatai: KJD2020. 1. (Kúria Kfv.IV.37.968/2018/5.); KJD2020. 2. (Kúria Kf.III.37.521/2019/10.); KJD2020. 3. (Kúria Kf.III.37.522/2019/10.); KJD2020. 4. [35/2019. (XII. 31.) AB határozat]; KJD2020. 5. (Kúria Kf.III.37.383/2019/5.)
– Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai: KDB2020. 1. (D.468/10/2019.); KDB2020. 2. (D.522/24/2019.)
– Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból
– Kothencz Éva: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról II.

Polgári Jog online folyóirat 2020/3–4

A tartalomból:

– Juhász Ágnes: A bírói szerződésmódosítás jogintézményének alkalmazhatósága a hatályos Ptk. és a kapcsolódó bírói gyakorlat szerint
– Miczán Péter: A kölcsönből vásárolt gépjármű törzskönyvének biztosítéki célú birtokba adásáról
– Döntvények
– Benke József, Navratyil Zoltán: A gyermek, mint „kár”?

Adó szaklap 2020/5 – Társasági adóbevallás újdonságai

Ambrus Ádám, dr. Rabné dr. Barizs Gabriella: A 1929 számú társaságiadó-bevallás legfontosabb újdonságai
Lepsényi Mária: A mezőgazdasági őstermelők és a személyi jövedelemadó
Soltész Alexandra: A munkavállalók egészségmegőrzésének munkáltatói támogatási lehetőségei az szja törvény alapján
Horváth Péter János: Mögöttes felelősség
Szántay Anikó: A népegészségügyi termékadó szabályainak áttekintése és jövője
Horváth István: A végkielégítés munkajogi szabályai

Bővült a Jogtanácsos Jogtár Prémium szintjének tartalma

A Jogtanácsos Jogtár Prémium szintjén elérhetővé váltak az alábbi könyvek elektronikus változatai:

– Ingatlanjog II.
– Szerződések hatása harmadik személyekre – A harmadik személyek érdekeinek megfelelő és az azokat sértő szerződések
– Európai jog – Az Európai Unió jogrendszere
– Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai különös tekintettel az adócsalás, a korrupció, a pénzmosás és a büntetőjogi compliance nemzeti szabályozására, valamint a kiberbűnözésre
– Criminal Law Aspects of the Protection of the Financial Interests of the European Union with particular emphasis on the national legislation on tax fraud, corruption, money laundering and criminal compliance with reference to cybercrime
– A compliance alapkérdései. Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata
– Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés

Frissült a Kommentár az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényhez

A Jogtár-kiegészítés új időállapota: 2020. 01. 01.

Frissült a Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez

A Jogtár-kiegészítés új időállapota: 2020. 02. 15.

Tavaszi könyvakció 2020. május 15. napjáig

Most egészen május 15-ig lehetősége van akár 20–40% kedvezménnyel megvásárolni bizonyos kommentárok és magyarázatok print változatait. Az akcióban szereplő 13 kiadványt a lenti linkre kattintva érheti el.
Az akcióban szereplő 13 kiadvány

Szakkönyv újdonságok


Magyar Büntetőjog – Különös rész

Megjelent a Magyar Büntetőjog – Különös rész c. könyv második, átdolgozott kiadása. A joganyag tárgyalása során a kiadvány a Különös rész szerkezetét követi és feldolgozza a bírói gyakorlat legjelentősebb döntéseit.
Bővebb információ
Webináriumok, skype oktatások

Wolters Kluwer Online Képzések


Oldalunkon megtekintheti a Wolters Kluwer Hungary folyamatosan bővülő online elérhető képzéseit, webináriumait, kreditpontos előadásait.

További részletek

Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályok


Előadó: dr. Berke Gyula (tanszékvezető, egyetemi docens, PTE-ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék)
2020. március 25-én egyórás ingyenes webináriumot tartottunk az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályokról. Az előadást az Ügyvédi Kamarával akkreditáltattuk, így megtekintésével 1 kreditpont szerezhető.
Regisztráljon itt

Ingyenes Jogtár® Skype bemutatók

Április 22-ei skype oktatásunk résztvevői megismerhették, hogy a Jogtáron milyen fejlesztések, új beállítási lehetőségek, funkciók érhetők el és hogyan lehet ezeket a veszélyhelyzetben minél hatékonyabban használni.
A bemutató itt tekinthető meg.

A következő skype bemutató időpontja 2020. május 20. (10.00–11.00), ahol többek között arról lesz szó, hogyan támogatja a Jogtár a szervezeten belüli közös munkát.

• A közös munkába a szervezet összes Jogtár felhasználója bekapcsolódhat
• A csoport tagjai megoszthatják egymással a joganyagokhoz fűzött jegyzeteiket
• A csoporttagok mindegyike adhat a kedvencekhez dokumentumot és törölhet onnan
• A Jogtárban követni tudja a csoporthoz kapcsolódó eseményeket (megosztásokat) is
• A csoport kedvencei, jegyzetei és eseményei a csoport saját oldalán is elérhetőek.
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2020. március 30. és 2020. április 26. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Elektronikus bírósági iratok megismerése >>>
Újabb hétvégi kijárási korlátozás >>>
Adózási könnyítések a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak a mérséklésére >>>
Változott a csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatás szabályozása >>>
Közvetítő és pártfogói tevékenység a veszélyhelyzet ideje alatt >>>
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a veszélyhelyzet ideje alatt >>>
Hétvégi kijárási korlátozás >>>
Közteherfizetési könnyítések kiterjesztése >>>
Személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésének eltérő szabályai >>>
Munkaidőkeret megemelése >>>
Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása >>>
Salátatörvény a különleges jogállású szervekről szóló törvénnyel összefüggő módosításokról >>>
Származási hely feltüntetése >>>
Kijárási korlátozás meghosszabbítása >>>
Veszélyhelyzet során alkalmazandó adatkezelési és közlekedési szabályok >>>
A veszélyhelyzet során alkalmazandó belügyi és közigazgatási szabályok >>>
Díjmentes parkolás >>>
A nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárások a veszélyhelyzet ideje alatt >>>
Büntetésvégrehajtási változások a veszélyhelyzet ideje alatt >>>
Elévülés vizsgálata büntetőügyben a felülvizsgálati eljárásban >>>
Vagyonelkobzás mértéke a sértetthez visszajutott vagyontárgy esetében >>>
Veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések >>>
A veszélyhelyzettel összefüggő (korábbi) rendkívüli intézkedések meghosszabbítása >>>
Veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések >>>
Felhatalmazási törvény >>>
Szakcikkek

Pethő András: A hozzátartozói igény megítélésének aktuális kérdései az orvosi jog tükrében

Jelen tanulmány vizsgálódásának célját a hozzátartozók által érvényesíthető kártérítéssel és sérelemdíjjal kapcsolatos kérdések képezik. Magyarországon a hozzátartozói igényekre vonatkozó felelősségi gyakorlati kereteket a bírói gyakorlat alakította ki, és alakítja a mai napig azzal, hogy tekintettel van a társadalmi és jogszabályi, így utóbbi esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybelépésével együtt járó változásokra is.
Tovább olvasom a teljes cikket

Szabó Ágota: Ingatlanvásárlások esetén igénybe vehető illetékkedvezmények

Ingatlanvásárlás esetén már az adásvételi szerződés megkötését megelőzően érdemes tájékozódni a vagyonszerzés illetékvonzatáról, ugyanis a jogügylet után megállapítandó visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke - a megfelelő feltételek fennállása esetén - gyakran csökkenthető vagy épp teljesen illetékmentessé is tehető.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.