Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Tippek a Jogtár használatához   Újdonságok   Webináriumok, skype oktatások Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár® Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.
A szakmai munkát ingyenes webináriumokkal és Skype oktatásokkal is igyekszünk támogatni, erről bővebben Webináriumok, Skype oktatások rovatunkban olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt a Jogtár® használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Módosultak a cégnyomtatványok
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 (V. 18) IM rendelet módosításáról szóló 5/2020 (V. 13.) IM rendelet 2020. május 28-ától módosította a cégnyomtatványokat. A 2020. július 1-jétől már csak az új séma szerinti cég(változás)bejegyzési kérelmek kerülnek elfogadásra.
  1. Amennyiben a cégnevében az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés kormányhatározat alapján szerepel, a kormányhatározat számát a 2-es rovatban, Cég elnevezése után meg kell adni. [21/2006 (V. 18) IM rendelet 1. számú melléklet B) II. 2.) pont b) alpont]
  2. Kézbesítési megbízott pótlap kitöltésekor a nem természetes személy esetén „Cégazonosító” mellett lehetőség van a „Nyilvántartási szám” megadására.
    Amennyiben a természetes személy kézbesítési megbízott szakmai tevékenysége keretein belül jár el, a nem természetes személy rovatban kell megadni az adatait. [21/2006 (V. 18) IM rendelet 1. számú melléklet D) IV. 1) pont b) alpont bd) és c) alpont]
  3. A közterület jellege lista kibővült. Az új ellenőrzés során a rendszer elfogadja a korábban az IM Céginformációs Szolgálat honlapján szereplő - bővebb - listában lévő közterületjellegeket, valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti közterületjellegeket is.
  4. Új irányítószámként a 8139 - Szabadhídvég bekerült.
Bővebb tájékoztatásért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az 1/464/5656-os telefonszámon vagy az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címen.
Kutatás
COVID-19 kutatás
Milyen hatással van a COVID-19 a jogi piacra? Hogyan tudunk az Önök segítségére lenni ebben a helyzetben?
Kérjük, vegyen részt nemzetközi kutatásunkban kérdőívünk kitöltésével, hogy választ kaphassunk ezekre a kérdésekre! A kitöltés csak 3-5 percet vesz igénybe és teljesen anonim.

A kutatás eredménye segít nekünk abban, hogy jobban megértsük, hogyan tudunk az Önök cége/intézménye segítségére lenni. Az eredményeket pedig Önökkel is megosztjuk majd!
Kitöltöm a kérdőívet
Tippek a Jogtár használatához

Szövegrészek kijelölése és másolása

1. Bekezdések

Bekezdések esetén összefüggő és nem összefüggő szövegek is kijelölhetők.

A kijelölni kívánt bekezdést két klikkel tudja megjelölni, ekkor a szöveg világoskék háttérszínt kap. A kijelölt bekezdések számát a megjelenő lebegőmenü mutatja. A lebegőmenü segítségével a kiemeléseket vágólapra másolhatja, illetve elmentheti rtf vagy pdf formátumban.
A kiemelés az x gombbal szüntethető meg.2. Bekezdésnél kisebb szövegrészek

Bekezdésnél kisebb egység kijelölése esetén a teljes bekezdés világoskék, az adott szövegrész sötétkék háttérszínt kap. A sötétkék részt Ctrl C/Ctrl V gyorsbillentyűvel, a teljes bekezdést a lebegőmenü segítségével lehet másolni, illetve rtf/pdf formátumba menteni.3. Egyéb lehetőség szövegrészek exportálására, másolására

A dokumentum eszköztár jobb felső sarkában található nyomtatás pdf formátumban ikon segítségével a kiválasztott nyomtatási tartomány pdf formátumba nyomtatható.

A legnépszerűbb tárgyszavak júniusban

• Veszélyhelyzetet követő átmeneti intézkedések
• Egészségügyi válsághelyzet
• Járványügyi készültség
• Polgári perrendtartás
• Fogyasztó
• Polgári Törvénykönyv
• Fizetés nélküli szabadság
• Sérelemdíj
• Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
• Adó mértéke szociális hozzájárulási adó esetében

Ha ezek a tárgyszavak Önnek is fontosak, a Változásfigyelő/Figyeltetés beállítása menüpontban a figyeltetéshez tudja adni őket, így a jövőben az adott tárgyszóhoz tartozó új joganyagról a Jogtár® értesítést küld majd.

Tartalmi újdonságok

HSE modul – a legfontosabb munka- és környezetvédelmi tudnivalók HSE-EBKM területen dolgozó szakemberek számára

A tartalomból:
– közel 300 magyar és 250 európai uniós joganyag a munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem területéről tematikus besorolásban
– a 12 legfontosabb munkavédelmi jogszabály magyar és német nyelven
– a legfrissebb Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
– kitöltést könnyítő intelligens munkavédelmi nyomtatványok és segédletek
Bővebb információ

Új fordítás a HMJ-n

A HMJ – Hatályos Magyar Jogszabályok három nyelven – termékünkön elérhetővé vált a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény angol és német nyelvű fordítása.

Megjelentek folyóirataink új lapszámai


Polgári Jog 2020/5–6.

– Csőke Andrea: Mire készüljünk? – Gondolatok az (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv kapcsán a fizetésképtelenséget megelőző szerkezetátalakítási eljárásokról
– Fabók Zoltán: A Szerkezetátalakítási Irányelv átültetésének kérdése – Észrevételek Csőke Andrea javaslatához
– Polgári jogi döntvények
– Pomeisl András: Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről általában

Adó szaklap 2020/7.

– Kiss Zoltán: A foglalkoztatókat, önfoglalkoztatókat érintő kedvezményszabályok a koronavírus-járvány kapcsán
– Rosenfeld Anita: Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és a kapcsolódó adókötelezettségek
– Lakatos Anett: Fizetési könnyítés, adómérséklés
– Szabó Ildikó: Az adóelőleg mérséklése
– Széll Zoltánné: Az új járulékszabályozás – 1. rész

Számviteli tanácsadó 2020/6.

– Zemkó Boglárka: Behajthatatlan követelések
– Dr. Pátrovics-Egri Éva: STANDARD COSTING másképp – A díjbeszedési költségek optimalizálása II. rész
– Kardos Péter: Az általános forgalmi adó könyvelése
– Dr. Andor Ágnes: Jogi személyek működése a veszélyhelyzet idején

Közbeszerzési Jog 2020/2.

– Hubert Reisner: Szerződésmódosítás a közbeszerzési szerződések teljesítése során
– Nagy Csongor István: Milyen szintű bizonyítottság szükséges a Kbt. versenyjogi kapcsolódású szabályainak alkalmazásához? Gyanúsítás, valószínűsítés, bizonyítás
– Nagy-Fribiczer Gabriella: Változó szabályok és várható hatásuk a gyakorlatban – gondolatok a Kbt. módosításáról III.
– Az elmúlt időszak európai uniós és hazai bírósági határozatainak teljes körű feldolgozása, válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból.

Frissült a Nagykommentár a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez.

Új időállapota: 2020. 01. 01.

Frissült a Kommentár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez

Új időállapota: 2020. 01. 01.

Frissült a Kommentár a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényhez

Új időállapot: 2020. 02. 01.

Szakkönyv újdonságok


A NAIH GDPR-ral kapcsolatos 2019-es értelmezései

A kötet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a GDPR előírásait értelmező, elsősorban a nyilvánosságra hozott határozataiban megjelenő gyakorlatát dolgozza fel, témakörönként tekintve át a hatóság megállapításait.
Bővebb információ

Hogyan segíthetik a technológiai eszközök a kisebb vállalatok jogi tanácsadóit a stratégiai szerepvállalásban?

A jogi technológia segítségével egyértelműen javítható a munkafolyamatok hatékonysága, automatizálhatóak a bonyolult jogi eljárások, valamint gazdaságosabbá tehető az erőforrások felhasználása, beleértve a külső jogi tanácsadóra fordított kiadásokat – a kisebb jogi osztályok azonban sok esetben nélkülözik ezeket az előnyöket. Kétségtelen, hogy a nagyobb vállalatok jogi osztályai számára tervezett technológiai megoldások gyakran túlságosan fejlettek, összetettek és költségesek a kisebb jogi osztályok igényei szempontjából.
A nagy kérdés tehát az, hogyan készülhetnek fel a kisebb vállalatok jogi igazgatói a stratégiai szerepvállalásra a nagyobb vállalatok számára tervezett technológiai eszközök nélkül.
Tudjon meg többet az itt elérhető esettanulmányunkból

Csak mondja ki hangosan gondolatait és kész a jogi dokumentum!

Miért „érti” meg a Globalspeech a jogi szaknyelvet?
Mert a beszédfelismerő szakszótár ügyvédi irodák, közjegyzői irodák, bíróságok és ügyészségek által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból „tanult”, amelyhez adaptálta a teljes hatályos magyar jogszabálygyűjteményt, a kommentárok szóanyagát és a bírósági határozatokat is.
Kérjen időpontot és kollégáink személyesen is bemutatják Önnek a Globalspeech működését!
Webináriumok, skype oktatások

Ingyenes Webinárium a Baker McKenzie szakértőivel!


Titokvédelem a polgári perben és peren kívül


Időpont: 2020. július 2. 15:00-15:40
Előadók:
dr. Tamási Artúr (szenior ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda)
dr. Lendvai Zsófia (head of IP, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda)
Jelentkezés

Ingyenes Jogtár® Skype bemutatók

A következő skype bemutató időpontja 2020. július 15. (10.00–11.00).

• Az Én jogtáram szolgáltatáscsoport ismertetése
• Kedvencek létrehozása, kezelése
• Könyvjelzők, jegyzetek létrehozása kezelése
• Csoportmunka lehetőségei, alkalmazása
Bővebb információ és jelentkezés

Ingyenes praxys Skype bemutató

A következő skype bemutató időpontja 2020. július 21. 10:00-11:30

• Ügyvédi adminisztrációból fakadó problémás folyamatok, az ehhez köthető adatbiztonság és az ezekre épülő digitalizáció
• Praxys – online ügyviteli rendszer ügyvédeknek
• Rövid demó
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2020. május 25. és 2020. június 28. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Veszélyhelyzet megszüntetése >>>
Járványügyi készültség bevezetése >>>
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályok >>>
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései >>>
Ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek >>>
Stratégiai jelentőségű ágazatok >>>
A járványügyi készültség utazási szabályai >>>
Kirendelt védő díja, jegyzőkönyv hitelesítése a nyomozás során >>>
A veszélyhelyzet megszüntetésére vonatkozó parlamenti kötelezés >>>
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről >>>
Román határnyitás >>>
A kötelező jótállás szabályainak a módosulása >>>
Horvát határnyitás >>>
Börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos szabályok módosítása >>>
Ingatlan-nyilvántartási módosítások >>>
Feltételes szabadságra bocsátásból történő kizárás >>>
Tanúzási figyelmeztetés és tanúkihallgatás az új eljárási szabályok alapján >>>
Kiskereskedelmi adó >>>
Adómódosítások >>>
Német határnyitás >>>
Szabad belépés Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából >>>
Autós zenei rendezvények >>>
Alkotmánybírósági döntés a földhasználat, haszonélvezet megszűnését kimondó átmeneti rendelkezésekről >>>
Büntető tárgyú törvénymódosítások >>>
Belépés Bulgáriából >>>
Felszámolási eljárások és cégeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt >>>
Közigazgatási tárgyú törvénymódosítások >>>
A polgárok biztonságát elősegítő törvénymódosítások >>>
Termelőszövetkezeti földhasználat és egyéb földügyi módosítások >>>
A szlovén határ átlépése >>>
Fővárosi védelmi intézkedések következő üteme >>>
Szabadtéri rendezvények rendje >>>
Utazási szerződések veszélyhelyzeti szabályai >>>
Csehországi és szlovákiai határnyitás >>>
Stratégiai társaságokat érintő külföldi befektetések >>>
Változott a veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések szabályozása >>>
Módosuló büntetés-végrehajtási szabályok >>>
Egyhangú döntéshozatal a beszámoló elfogadásáig >>>
Szerb határnyitás >>>
Szakcikkek

Miczán Péter: A kölcsönből vásárolt gépjármű törzskönyvének biztosítéki célú birtokba adásáról

A címbeli téma jelenleg is fennálló aktualitását jól mutatja, hogy a Kúria - és egyes ítélőtáblák - számos közzétett eseti döntését követően is folyamatban vannak a gépjármű vásárlására adott, deviza alapú kölcsönből fakadó perek az adott gépjármű biztosítéki céllal kölcsönbeadó által birtokban tartott törzskönyvének kiadására kötelezés iránt. Ezek vonatkozásában másodfokú bíróságok néha még jelenleg is hoznak kúriai döntéseknek ellentmondó ítéleteket.
Tovább olvasom a teljes cikket

Váradi Adrienn: A vevői készlet szabályai

Az ún. „vevői készlet” az általános forgalmi adózás területén egy olyan - már régóta létező - fogalom, mely adminisztrációs egyszerűsítési lehetőségként a másik tagállamban való regisztrációs kötelezettség alól való mentesülésre ad alapot az Európai Unióban letelepedettséggel rendelkező adóalanyok részére.
Tovább olvasom a teljes cikket

Czöndör Szabolcs: Online számla adatszolgáltatás 2020-2021

Az online számla adatszolgáltatási kötelezettség 2018. július 1-jét követően kiállított számlákra vonatkozik. Jelenleg egy bő másfél év tapasztalat van tehát a hátunk mögött, és néhány jelentős változás előttünk. A 2.0-ás adatszolgáltatás, az adatszolgáltatási kör bővülése mind azt jelzi, hogy a 2018-ban elindult folyamat egyre inkább gyorsul.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.