Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Tippek a Jogtár használatához   Újdonságok   Webináriumok, skype oktatások Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.
A szakmai munkát ingyenes webináriumokkal és skype oktatásokkal igyekszünk támogatni, erről bővebben Webináriumok, skype oktatások rovatunkban olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár® használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Jogtár újdonságok

Kúria határozatai

2020. április 1-jétől a Kúria – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 24. §-a alapján – már nem tesz közzé elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket, ugyanakkor az ítéletek jogi indokolásának tartalmaznia kell azokat az okokat is, amelyek miatt a bíróság jogkérdésben eltért a Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától.
A könnyebb alkalmazhatóság érdekében a Kúria 2012-től hozott határozatai és a Kúria határozatokról szóló összefoglaló tájékoztatói külön ikonról kapcsolhatóan érhetők el a jogszabályok szövegében.

Választottbíróság határozatai

A Választottbíróság határozatai – melyek 2010-ig a Bírósági Határozatokban jelentek meg, 2018-tól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján kerülnek publikálásra – külön ikonról kapcsolhatóan érhetők el a vonatkozó jogszabályok szövegében.

A Jogtár változásfigyeltetés szolgáltatása az Európai Uniós jogterületek figyeltetésével bővült

Júliustól jogterületek figyeltetése esetén az újonnan kihirdetett magyar és EU joganyagokról is értesítjük. Válassza ki a munkájához kapcsolódó jogterületet és a Jogtár jelzést küld, ha új Európai Uniós joganyag kerül a kiválasztott jogterületbe. A funkció az Európai Parlament és Tanács, a Tanács, valamit a Bizottság rendeleteire, irányelveire és határozatiara működik.

Változtak a BHGY-k főcímei

Az anonimizált bírósági döntések (BHGY-k) keresésének egyszerűbbé tétele érdekében a korábbi egységes címek helyére a döntések pertárgyai kerültek. A jogszabályok szövegébe beszúrt BHGY-k esetében már korábban is ezt a gyakorlatot követtük, a jövőben azonban a keresések eredményeként kapott listákban, illetve a megnyitott anyagokban is a pertárgyak fognak szerepelni a döntések címében.

Tippek a Jogtár használatához

Szövegváltozások megtekintése a kezecske ikonnál

A jogszabályok szövegében az előző időállapothoz képest változott vagy a következő időállapotban változó szövegrészeket ún. kezecskék jelzik. A múltbeli változás kék színű kézikont, a jövőbeli narancssárgát kap. A kézikonra húzva az egeret egy buborékban a konkrét szövegváltozást is meg lehet tekinteni.

A legnépszerűbb tárgyszavak júniusban a Jogtáron

• Koronavírus-járvány (COVID-19)
• Teljes eljárásra történő áttérés
• Veszélyhelyzet megszüntetése
• Elbirtoklás megszakadása
• Elektronikus ügyintézés; elektronikus közigazgatási ügyintézés és szolgáltatás
• Ellenőrzött bejelentés
• Felfüggesztése polgári per tárgyalásának
• Foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés
• Home office; otthoni munkavégzés szabályai
• Ingatlan elbirtoklása


Ha ezek a tárgyszavak Önnek is fontosak, a Változásfigyelő/Figyeltetés beállítása menüpontban a figyeltetéshez tudja adni őket, így a jövőben az adott tárgyszóhoz tartozó új joganyagról a Jogtár® értesítést küld majd.

Tartalmi újdonságok

Új kalkulátorok az Adó Jogtáron

Mostantól az Adó Jogtár előfizetők 16 kalkulátort használhatnak.

Oktatás Adatbázis – Jogtár-kiegészítés

Az adatbázist köznevelési, szakképző, valamint felsőoktatási intézmények vezetői, jogászai és adatvédelmi tisztviselői számára ajánljuk. A szolgáltatás a Közigazgatás Jogtár® Plusz és Prémium szintjén is elérhető.
Bővebb információ

Megjelentek folyóirataink új lapszámai


Közbeszerzési Jog 2020/3

- Kothencz Éva: A szerződéskötés engedélyezésének kérdései a közbeszerzési szabályozás és joggyakorlat tükrében
- Varsányi Benedek: A visszaható hatályú jogalkotás tilalmának érvényesülése a közbeszerzési jogban
- Bankó Ágnes: Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál
- Az Európai Unió Bíróságának határozatai, hazai bíróságok határozatai, Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

Adó szaklap 2020/8–9

- Czöndör Szabolcs: Online Számla 2.0
- Botka Erika: A koronavírus világjárvány hatásainak számviteli összefüggései
- Boda Péter: Árengedmény az áfában
- Rákosa Melinda: Adózói minősítés
- Soltész Alexandra: Költségtérítés távmunka és home office esetén
- Kovács Attila: Kiskereskedelmi adó

Adó-kódex 2020/7 – Munkavégzés külföldön

A kiadványban a külföldön történő munkavégzésre vonatkozó leggyakrabban előforduló esetekre vonatkozó adózási és társadalombiztosítási tudnivalókat mutatjuk be a belföldi és külföldi foglalkoztató és a magánszemély oldaláról egyaránt megvilágítva.

A Jogtáron frissült a Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez.

Új időállapota: 2020. 01. 01.

A Jogtáron frissült a Kommentár a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényhez

Új időállapota: 2020. 03. 07.

Bővül a Jogtanácsos Jogtár Prémium szintje

A prémium szint előfizetés részeként már elérhető Strihó Krisztina: A merchandising szerződés című könyvének elektronikus változata. A kiadvány nyomtatott formában augusztusban jelenik meg.
Bővebb információ

Szakkönyvkínálatunkból ajánljuk


Kommentár a CMR Egyezményhez

Kommentár a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezményhez Várható megjelenés: 2020. szeptember.
Bővebb információ

Ingatlanjog I

- a magyar ingatlanjog történeti fejlődése
- az ingatlantulajdonnak a Ptk. Dologi Jogi Könyvében foglalt általános szabályai az 1959-es Ptk. és a bírói gyakorlat tükrében
- az ingatlan tulajdonjogának megszerzése
- az ingatlan közös tulajdonának létrejötte és megszüntetési módozatai
Bővebb információ

Ingatlanjog II

- a birtok és birtokvédelem általános szabályai
- az ingatlan-végrehajtás szabályai
- ingatlan-nyilvántartási közigazgatási perek
- a termőföldre vonatkozó szabályok
Bővebb információ

Csak mondja ki hangosan gondolatait és kész a jogi dokumentum!

Miért „érti” meg a Globalspeech a jogi szaknyelvet?
Mert a beszédfelismerő szakszótár ügyvédi irodák, közjegyzői irodák, bíróságok és ügyészségek által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból „tanult”, amelyhez adaptálta a teljes hatályos magyar jogszabálygyűjteményt, a kommentárok szóanyagát és a bírósági határozatokat is.
Kérjen időpontot és kollégáink személyesen is bemutatják Önnek a Globalspeech működését!
Webináriumok, skype oktatások

Ingyenes Jogtár® Skype bemutatók

A következő skype bemutató időpontja 2020. augusztus 19. (10.00–11.00).

A jogszabályváltozások követése:
• Közlönyállapot, közlönykeresés
• Jogszabályok állapotának jelzései
• Dokumentum és paragrafus információ
• Időgép szolgáltatás
• Szöveghasonlítás
• Változások nyomtatása, exportálása
Bővebb információ és jelentkezés

Ingyenes praxys Skype bemutató

A következő skype bemutató időpontja 2020. augusztus 25. 10:00-11:30

Tematika:
• Ügyvédi adminisztrációból fakadó problémás folyamatok, az ehhez köthető adatbiztonság és az ezekre épülő digitalizáció
• Praxys – online ügyviteli rendszer ügyvédeknek
• Rövid demó
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2020. június 29. és 2020. július 20. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Az utazási korlátozások módosítása >>>
Változtak a jogi segítségnyújtás szabályai >>>
Elfogadták a 2021-es költségvetést >>>
Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások >>>
A jövő évi költségvetés megalapozása >>>
Igazgatási, gazdaságélénkítő célú és vagyongazdálkodást érintő módosítások >>>
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásai >>>
Gyorsított per bűncselekményből eredő kár megtérítése, sérelemdíj iránt >>>
A földtulajdonon fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása >>>
Csődtörvény-módosítás >>>
A rémhírterjesztés szabályai alkalmazásának alkotmányos követelményei különleges jogrend idején >>>
Utazási korlátozások módosítása >>>
Közigazgatási tárgyú rendeletmódosítások >>>
Elektronikus lakcímbejelentés szeptembertől >>>
Szakcikkek

Juhász Ágnes: A bírói szerződésmódosítás jogintézményének alkalmazhatósága a hatályos Ptk. és a kapcsolódó bírói gyakorlat szerint

A tanulmány, amely a szerző „A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban” címmel, a kiadó gondozásában 2019 őszén megjelent monográfiájának 3.2. alfejezete alapján készült, a szerződés bíróság általi módosításának kérdéskörét járja körül. Kiindulópontját a hatályos Ptk. vonatkozó szakasza (Ptk. 6:192. §) képezi, a szerző ennek alapján vizsgálja a jogintézmény alkalmazhatóságának feltételeit, különös figyelmet szentelve a jogviszony tartóssága kérdésének és a körülményekben a szerződés megkötését követően bekövetkezett változásoknak, azok rendes üzleti kockázaton kívüli jellegének. A vizsgált téma feldolgozása során a Ptk. normaszövege mellett szintén fontos szerephez jut a jogintézményhez kapcsolódóan kialakult bírói ítélkezési gyakorlat, ismertetésre kerülnek továbbá a korábbi és a kortárs magánjogtudomány releváns megállapításai.
Tovább olvasom a teljes cikket

Boda Péter: Devizában kifejezett ellenérték és értékhatár az áfában

Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy az áfaalanyoknak milyen módon kell eleget tenniük az egyes adókötelezettségeiknek abban az esetben, ha a köztük és a partnereik között megvalósuló ügyletek ellenértékét devizában, illetve külföldi fizetőeszközben fejezik ki. Emellett azokra az ügyletekre és adókötelezettségekre is kitérünk, amelyeknek a teljesítésével összefüggésben az áfatörvény devizában kifejezett értékhatárokat határoz meg, illetve a fenti értékhatároknak a forintban történő megállapítására alkalmazandó átváltási árfolyamokat is ismertetjük.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.