Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Tippek a Jogtár használatához   Újdonságok   Webináriumok, skype oktatások Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa a Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.
A szakmai munkát ingyenes webináriumokkal és skype oktatásokkal igyekszünk támogatni, erről bővebben Webináriumok, skype oktatások rovatunkban olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár® használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Tippek a Jogtár használatához

A Jogtár® felépítése és működése – Ingyenes, 4 kreditpontos online képzés a Jogtár® használatáról

A Jogtár® készségszintű használata ma már elengedhetetlen a jogászi, és kiemelten az ügyvédi munkában. A hatékony munkavégzés feltétele, hogy gyorsan találjuk meg a keresett információt, hiszen az időnket az érdemi munkavégzésre és nem a kutatómunkára szeretnénk fordítani.

Kreditpont-információ: A kurzus elvégzéséért a továbbképzésre kötelezett részt vevő ügyvédek, ügyvédi tevékenységet folytatók, kamarai jogtanácsosok 4 kreditpontot szerezhetnek.
Regisztráció

Keresés a dokumentumon belül

A dokumentumon belüli kereséseknél az alábbi paraméterek beállítására van lehetőség:
• Kapcsolódó anyagokban keresés ki/bekapcsolása
• Többszavas keresésnél keresési távolság állíthatósága: pontos kifejezésre keresés, egy bekezdésben keresés, keresés bárhol a joganyagban

A legnépszerűbb tárgyszavak augusztusban a Jogtáron

• Zenés, táncos rendezvények biztonsági előírásai
• Függő hatályú döntés közigazgatási ügyben
• Veszélyhelyzetben a Kormány rendeletével bevezethető rendkívüli szabályok
• Polgári perrendtartás
• Teljes eljárásra történő áttérés
• Koronavírus-járvány (COVID-19)
• Veszélyhelyzet; veszélyhelyzet során alkalmazandó intézkedések


Ha ezek a tárgyszavak Önnek is fontosak, a Változásfigyelő/Figyeltetés beállítása menüpontban a figyeltetéshez tudja adni őket, így a jövőben az adott tárgyszóhoz tartozó új joganyagról a Jogtár® értesítést küld majd.

Tartalmi újdonságok

Megjelent a Jogrendszerek a digitális társadalomban című könyv

A könyv nyomtatott formában érhető el, elektronikus változatban a Jogtanácsos Jogtár Prémium szintjén olvasható.
Bővebb információ

Előrendelhető A merchandising szerződés című könyv

A könyv nyomtatott formátumban jelenik meg hamarosan, az elektronikus változat már elérhető a Jogtanácsos Jogtár Prémium szintjén.
Bővebb információ

Bővült a Jogtanácsos Jogtár

A prémium szint

– versenyjogi tárgyú szakcikkekkel bővült, melyek a 2019-es Versenyjogi konferenciánkra készültek. Az új tartalmak a Jogtanácsos Jogtár nyitóoldaláról, a Folyóiratok, szakcikkek alól érhetők el.

– a Jogrendszerek a digitális társadalomban című könyv, valamint A merchandising szerződés című könyv elektronikus változatával bővült. Az új tartalmak a Jogtanácsos Jogtár nyitóoldaláról, a Könyvek alól érhetők el.

Bővült az Adó Jogtár

– Az alap, plusz és prémium szint előfizetői számára 16 új kalkulátor érhető el.– Új tartalom a plusz és prémium szinten:
Magyarázat a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézéséhez (Az Adó-kódex korábbi lapszáma kibővített, aktualizált tartalommal, ábrákkal, folyamatleírásokkal, valamennyi gazdálkodó számára hasznos tartalommal). Elérhető az Adó Jogtár nyitó oldaláról a Könyvek menüpontból.

– Új tartalmak csak a prémium szinten:
1. A társaságirányítás számviteli és pénzügyi tényezői (a társaságirányítás számviteli, vállalati gazdaságtani, menedzseri és pénzügytani vonatkozásai).
Elérhető az Adó Jogtár nyitó oldaláról a Könyvek menüpontból.

2. A veszélyhelyzeti szabályok továbbélése (az adós és számviteli továbbélő szabályok összefoglalása az MKVKOK szerzőinek tollából).
Elérhető az Adózás menüpont/Hasznos információk/Egyéb hasznos információk alatt.

Oktatás Adatbázis – Jogtár-kiegészítés

Az adatbázist köznevelési, szakképző, valamint felsőoktatási intézmények vezetői, jogászai és adatvédelmi tisztviselői számára ajánljuk. A szolgáltatás a Közigazgatás Jogtár® Plusz és Prémium előfizetések részeként is elérhető.
Bővebb információ

Megjelentek folyóirataink új lapszámai


Közbeszerzési Jog 2020/3

- Kothencz Éva: A szerződéskötés engedélyezésének kérdései a közbeszerzési szabályozás és joggyakorlat tükrében
- Varsányi Benedek: A visszaható hatályú jogalkotás tilalmának érvényesülése a közbeszerzési jogban
- Bankó Ágnes: Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál
- Az Európai Unió Bíróságának határozatai, hazai bíróságok határozatai, Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai

Polgári Jog 2020/7–8

– Mohai Máté: Színleltség, jóerkölcsbe ütközés és feltűnő értékaránytalanság a Fővárosi Ítélőtábla 11.Gf.40.488/2019/5. számú ítéletének tükrében
– Tőkey Balázs: A nem tulajdonostól való szerzés, mint harmadik személy érdekeit sértő szerződés
– Csehi Zoltán: Polgári jogi aktualitások egy új jogászi generáció tolmácsolásában – az MTA Civilisztikai Albizottságának 2019. decemberi ülése
– Döntvény válogatás

Adó-kódex 2020/8 – Adóztatás az ellenőrzések gyakorlatában

Frissült a Kommentár a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényhez

Új időállapot: 2020. 01. 18.

Frissült a Kommentár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

Új időállapot: 2020. 04. 11.

Előrendelhető a Kommentár a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényhez elektronikus formátumban

A mű önálló Jogtár-kiegészítésként, illetve az Oktatás adatbázis részeként érhető majd el.
Várható megjelenés 2020. október 1.
Bővebb információ

Előrendelhető a Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez nyomtatott formátumban!

A mű a Jogtáron 2020. január 1. időállapottal olvasható.
Bővebb információ
Webináriumok, skype oktatások

Ingyenes Jogtár® Skype bemutatók

A következő skype bemutató időpontja 2020. szeptermber 16. (10.00–11.00).

A jogszabályváltozások követése II. rész:
• Informálódás Jogszabályok csoportjának állapotáról, változásairól:
• Változások keresése
• Változásfigyelő
Bővebb információ és jelentkezés

Ingyenes praxys Skype bemutató

A következő skype bemutató időpontja 2020. szeptember 22. 10:00-11:30

Tematika:
• Ügyvédi adminisztrációból fakadó problémás folyamatok, az ehhez köthető adatbiztonság és az ezekre épülő digitalizáció
• Praxys – online ügyviteli rendszer ügyvédeknek
• Rövid demó
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2020. július 21. és 2020. augusztus 30. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása >>>
Legalább egy hónapos határzár szeptember elsejétől >>>
Kontaktszemélyek járványügyi megfigyelése >>>
Kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás >>>
Ismét változtak a versenyzőkre, a sportszakemberekre, sporteseményeken részt vevőkre vonatkozó beutazási rendelkezések >>>
Új rendelet született az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak ellátásáról és az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás szabályairól >>>
Sportolókkal, sporteseményekkel kapcsolatos beutazási szabályok >>>
Nem jár táppénz a külföldről hazatérőknek a házi karatén idejére >>>
Hivatalbóli bizonyítás elrendelése büntetőeljárásban >>>
Perújítási indítvány előterjesztése távollévő terhelt esetén >>>
Összbüntetési eljárás ismételt lefolytatása >>>
Személyi megfelelőség szerencsejáték-szervező tevékenység esetén >>>
A rövid távú szálláshelykiadás új szabályai >>>
A gyermekprostitúció és a szabálysértések jogorvoslati rendszere kérdésében döntött az Alkotmánybíróság >>>
Szakcikkek

Csőke Andrea: Mire készüljünk? - Gondolatok az (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv kapcsán a fizetésképtelenséget megelőző szerkezetátalakítási eljárásokról

A rövidített nevén Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelvet 2021. július 17-ig kell implementálni a magyar jogrendbe, ami azonban nem csak azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban hoznak egy új törvényt, vagy beillesztenek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezései közé egy új fejezetet. Az irányelv előírja azt is, hogy a kis- és középvállalkozások segítésére részben online elérhető restrukturálási terv-minták készüljenek, és alakítsanak ki korai előrejelző eszközöket. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a restrukturálási eljárás szabályai hogyan illeszkednek a társasági jogi rendelkezésekhez. E három feladatnak azonban csak úgy lehet eleget tenni, ha már korábban rögzül és ismertté válik az alapszabály, amihez képest alakítják ki a mintákat, előrejelző eszközöket és nézik meg a cégjoghoz való illeszkedését.
Tovább olvasom a teljes cikket

Szente Mónika: A behajthatatlan áfa miatti utólagos adóalap-korrekció

Az Európai Bíróság jogértelmezésének való megfelelés érdekében 2020. január 1-jétől a magyar szabályozás is lehetővé teszi, hogy az adóalanyok visszakapják az általuk korábban bevallott és megfizetett áfát akkor, ha egy megvalósult ügylet ellenértékét a partnerük nem vagy nem teljesen fizette meg részükre, és nyilvánvaló, hogy a követelés nem fog megtérülni, vagyis véglegesen behajthatatlanná vált. Ez technikailag úgy valósul meg, hogy a számlát kibocsátó adóalany - önellenőrzés keretében, az előírt nyilatkozatot is kitöltve - utólag csökkenti az általános forgalmi adójának az alapját a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével, és minderről értesíti a nem fizető partnerét, aki - ha még létezik - ugyanezzel az összeggel megnöveli a fizetendő adóját. A cikk ismerteti a jogintézmény bevezetésének előzményeit, törvényi feltételeit és részletszabályait.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.