Jogtár Hírlevél 2021/5. szám
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele 2021/5. szám
Tippek a Jogtár használatához   Újdonságok   Webináriumok, online oktatások Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa a Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát. A szakmai munkát Webináriumokkal és Teams oktatásokkal támogatjuk, erről bővebben Webináriumok, online oktatások rovatunkban olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt a Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Kedvenc Jogtár funkcióink
Felhívás
Szeretné támogatni a Jogtár csapat munkáját? Szívesen részt venne a Jogtár fejlesztésében?

Az 1 órás interjú keretén belül most lehetősége nyílik szakértő csapatunk munkájának támogatására!
Ajándék minden résztvevőnek: egy szabadon választott e-könyv!
Várjuk jelentkezését az innovacio@wolterskluwer.com címen!
Újdonságok

Figyelmeztetés a nem hatályos hivatkozásra kattintáskor

Ha a joganyagban hivatkozott jogszabály már nem hatályos, a hivatkozott jogszabály megnyitásakor a Jogtár figyelmeztető üzenetet küld.

Joganyag aktuális időállapotának jelölése

A joganyagoknál az időállapotválasztó-ablakban az aktuális időállapot megkülönböztető jelzést kap.

Tippek a Jogtár használatához

Változásfigyeltetetés – hatályba lépő változások

Mostantól a hatálybalépés előtt 3 és 30 nappal emlékeztető e-mailt küldünk a joganyagváltozásokról.
Abban az esetben, ha a Változásfigyeltetés szolgáltatásnál korábban már beállította az e-mail értesítés lehetőségét, a hatályba lépő változásokról is automatikusan megkapja az e-mailt, nem szükséges azt külön beállítania.

Paragrafustartomány exportálása

A jogszabályok exportálásakor paragrafustartományt is megadhat (pl. 1–5. §).

A Jogtár® felépítése és működése – Ingyenes, 4 kreditpontos online képzés a Jogtár® használatáról

Regisztráció
Tartalmi újdonságok

Complist – A jogszabályi megfelelés támogatására!

Új megoldásunk, a Complist a jogszabályi megfelelés biztosításában nyújt támogatást a szervezetek számára.
Miben segít a Complist?

• A releváns jogszabályok összegyűjtésében és a jogszabályváltozások követésében,valamint a szervezet számára fontos jogterületeken megjelenő új jogszabályok figyelésében.
• A jogszabályi megfelelés és a megfelelést bizonyító dokumentumok, teendők dokumentálásában, akár a szervezeti egységek szintjén is.
• A szervezet jogszabályi megfelelőségének naprakész áttekintésében és a megfelelésre vonatkozó információk riportálásában.
• A megfelelésért felelős és a megfelelés kapcsán érintett munkatársak közös felületen dolgozhatnak.
• A jogszabályváltozásokról, új jogszabályokról, a megfelelés biztosításához szükséges teendőkről automatikus értesítéssel segíti a feladatok elvégzését.
A Complist használatával csökkenthető az adminisztrációra fordított idő, a manuális munka, valamint a megfelelés hiányából adódó kockázatok. Segítségével fokozhatja szervezete jogszabályi megfelelőségét.
Bővebb információ

ADÓ Szaklapok a Jogtáron

Adó-kódex 2021/6. – Autózás és adózás

• A Gépjárművekkel kapcsolatos illetékkötelezettség
• Gépjárműadó
• Cégautóadó
• Külföldi tehergépjárművek adója
• Regisztrációs adó
• A gépjárművekkel kapcsolatos szabályok a személyi jövedelemadóban
• Gépjármű a társasági adó alanyainál
• Személygépkocsik az Áfa rendszerében
• Az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER)
• Eljáró hatóságok, adatszolgáltatás
• Úthasználat, útdíjfizetés, menetlevél
• Biztosítások, környezetvédelmi felülvizsgálat
Adó szaklap 2021/6.

• Magony Krisztina: Az elektronikus kereskedelem áfakezelésének megújult szabályai – I. rész
• Kovács Attila: Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai, civil szervezetek feltételes helyi adómentessége
• Czapkó Tiborné: Osztalék
• Horváthné Szabó Beáta: A katás vállalkozók dilemmája a 3 millió forint feletti megrendeléseknél
• Rosenfeld Anita: A minimálbér 2021. évi specialitásai
• Sőrés Zsuzsa: A családtagok közötti öröklés és ajándékozás illetékszabályai
Számviteli tanácsadó 2021/5.

• A hónap témája: Lehet-e szabály(zat)ok nélkül működni?
• Könyvvizsgálat, ellenőrzés: A Covid-19 járvány hatása a könyvvizsgálatra
• Nemzetközi számvitel: A fenntarthatóság kérdéseinek bemutatása, az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásokban
• Jogi kitekintő: Európai uniós támogatás a vállalkozások szellemitulajdon-védelmére
• Példák, esettanulmányok: Példák céltartalék képzésének kötelezettségeire és feloldásokra
• Havi bürokrata: Társasházak az adózás rendszerében
• Kontrolling: Költségallokációs módszertan érettségének értékelése egy hazai SSC-nél
Áfa-Kalauz 2021/5. – Üzletág-átruházás a forgalmi adózásban

• Az üzletág-átruházás az uniós jogban
• Az üzletág-átruházás a magyar forgalmi adózásban
• Az üzletág-átruházás adómentességének feltételei
• Az átruházó és a szerző fél egyetemleges felelőssége
• Mikor adóköteles az üzletág-átruházás?
• Bizonylatolás
• ÁFAPROBLÉMÁK: A szakértők válaszolnak
• Adómentes biztosítás közvetítési szolgáltatás

Új online szakfolyóiratok indulnak


Hamarosan megjelenik a Fogyasztóvédelmi Jog online szakfolyóirat

A Fogyasztóvédelmi Jog online (FVJO) negyedévente megjelenő szakfolyóirat a fogyasztói érdekek védelme, a fogyasztóvédelmi jog iránt érdeklődőket és a szakmai közösséget kívánja segíteni tudományos igényességgel, a gyakorlat igényeire figyelemmel. A szakfolyóirat célja, hogy a tág értelemben vett fogyasztóvédelem és határterületei sokakat érintő kérdéseit, a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok alkalmazása során felmerülő problémákat és lehetséges megoldásukat, a joggyakorlat fejlődését egyaránt bemutassa európai, illetve nemzetközi kitekintéssel.
A szakfolyóirat a Jogtár Adatbázisok/Folyóiratok menüpont alatt lesz elérhető, önállóan és meglévő Jogtár előfizetés mellé is választható.
A 2021/1. szám várható megjelenése: 2021. 05. 25.
Bővebb információ

Hamarosan megjelenik az Ingatlanjog online szakfolyóirat

Az Ingatlanjog online szakfolyóirat tematikája több jogágra is kiterjed. Elsősorban az ingatlanokkal kapcsolatos joganyag közigazgatási jogi, polgári jogi és agrárjogi vetületeivel kíván foglalkozni tanulmányok, európai uniós és magyar jogeset elemzések, valamint döntvény ismertetések formájában.
Ezek mellett a fórum rovat lehetőséget biztosít arra, hogy a jogalkotók és az egyes jogi hivatásrendek, valamint a tudományos élet képviselői szakmai vitát kezdeményezzenek, akár a folyóiratban megjelent anyagokkal, akár a témához tartozó egyéb kérdésekkel összefüggésben.
A 2021/1. szám várható megjelenése: 2021. 06. 21.
Bővebb információ

Hamarosan megjelenik az EU Jog online szakfolyóirat

Az EU Jog online (EJO) negyedévente megjelenő tudományos szakfolyóirat, amely lektorált tanulmányokkal, jogesetelemzésekkel, döntvények ismertetésével és a fórum rovatában egyéb aktualitásokkal kívánja az Európai Unió joga iránt érdeklődő szakmai közösséget segíteni. A szakfolyóirat célja, hogy beszámoljon az Európai Unió aktuális jogalkotási fejleményeiről, továbbá bemutassa az EU jogalkalmazása során felmerülő joggyakorlati problémákat és lehetséges megoldásukat. A folyóirat rendszeres időközönként tudósít a magyar kezdeményezésű, előzetes döntéshozatali eljárásokban született határozatokról, továbbá teret ad az Európai Unió Bírósága joggyakorlatát követő elemzéseknek és nyomon követi a hazai bíróságok előtt felmerülő EU jog alkalmazásával összefüggő jogi problémákat.
A szakfolyóirat a Jogtár Adatbázisok/Folyóiratok menüpont alatt lesz elérhető, önállóan és meglévő Jogtár előfizetés mellé is választható.
A 2021/1–2. duplaszám várható megjelenése: 2021. 06. 30.
Bővebb információ

Frissült a Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2021. március 1.

Frissült a Kommentár az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2021. január 21.

Frissült a Kommentár az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényhez

A Jogtár -formátum utolsó időállapota: 2020. július 1.

Frissült a Kommentár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2020. szeptember. 1.

Megjelent az Európai jog – Az Európai Unió közjoga c. könyv

Bővebb információ

Módosult az Iratmintatár nyitóoldala

Az Iratmintatáron és az Iratmintatár Pluszon elérhető iratminták és nyomtatványok az Iratmintatár nyitóoldalán a szerződések és kapcsolódó iratok, az eljárásjogi iratminták, a nyomtatványok és a szabályzatok kategóriák alatt érhetők el.

Ezentúl a nyitóoldalon az Iratminta frissítések blokkban elérhető „Új iratok az Iratmintatáron”, valamint a „Változások az Iratmintatár anyagaiban” elnevezésű összefoglalókból informálódhat arról, hogy az adott időszakban milyen új iratmintával bővült a termék és mely iratminták frissültek.
Bővebb információ
Webináriumok, online oktatások

A bírósági joggyakorlat egységesítése, korlátozott precedensjog – 3 kreditpontos e-learning

Téma: Jogegységi panaszeljárás alkalmazása a gyakorlatban
Platform: A képzés felvétele a kepzes.wolterskluwer.hu oldalon érhető el.
Bővebb információ

1 éves a korlátozott precedensrendszer - webinárium felvételről

Előadók: Prof. Dr. Varga Zs. András, Prof. Dr. Badó Attila, Prof. Dr. Trócsányi László, Dr. Virág Csaba, Dr. Bánáti János, Dr. Somssich Réka, Dr. Megyeri Andrea
Platform: A képzés felvétele a kepzes.wolterskluwer.hu oldalon érhető el.
Bővebb információ

Élő, online Jogtár bemutató

A következő ingyenes bemutató időpontja: 2021. június 9. (10:00–11:30)
Téma: Az online szolgáltatások admin felülete (fiok.wolterskluwer.hu)
Platform: Microsoft Teams
Bővebb információ és jelentkezés

Élő, online praxys bemutató

A következő ingyenes bemutató időpontja: 2021. június 22. (10:00–11:30)
Platform: Microsoft Teams
Bővebb információ és jelentkezés
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.