Jogtár Hírlevél 2021/7. szám
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele 2021/7. szám
Újdonságok   Tippek   Hírek   Tartalmi újdonságok   Webináriumok Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedvenc Jogtár funkcióink
Tippek a Jogtár használatához

A Döntvénykereső találati listájában a keresett kifejezés szövegkörnyezete is látható

A Döntvénykereső találati listája átrendezhető aszerint, hogy a legfrissebb döntvények kerüljenek a lista elejére

Az ügytörténet gráf (döntvénygráf) a dokumentum eszköztárról kapcsolható

Vegyen részt augusztusi élő, online Jogtár bemutatónkon és ismerje meg a megújult Döntvénykereső szolgáltatás új funkcióit!

Bővebb információ

A Jogtár® felépítése és működése – Ingyenes, 4 kreditpontos online képzés a Jogtár® használatáról

Bővebb információ
Hírek

Új Future Ready Lawyer felmérés a Wolters Kluwer-től

A felmérés teljes anyaga, mely elemzi a koronavírus járvány hatását a jogi szakmára, betekintést nyújt a technológiai újításokban élen járó vezetők és jogi területen dolgozó véleményvezérek meglátásaiba, letölthető innen.
Letöltés
Tartalmi újdonságok

Önkormányzati Rendelettár Gyűjtemény

Termékünk a Jogtár® felületén teszi elérhetővé több, mint 20 települési önkormányzat rendeleteit. Jogtár-előfizetés birtokában a magyar és EU-s joganyagokkal közös felületen érhetők el a gyűjteményben szereplő önkormányzatok joganyagai, így a különböző joganyagok egymásra mutató hivatkozásai kattintással megnyithatóvá válnak, ezáltal könnyedén léphet át egyikből a másikba.
Bővebb információ

Megújult Tűzvédelmi Modul

Tűzmegelőzési Számítások szolgáltatásunk a továbbiakban Tűzvédelmi Modul néven, frissített tartalommal és új funkciókkal támogatja a tűzvédelmi jogszabályoknak való megfelelést!
A tartalmi frissítés során aktualizáltuk a Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket, illetve a változásokat követve frissítettük a kapcsolódó tűzmegelőzési számoló táblázatokat. Emellett két új funkció használatára nyílik lehetőség: jogszabályváltozás figyeltetésre és automatikus értesítésre, valamint a jogszabályváltozások monitorozására, riportálására.
Bővebb információ

Bővült a HSE Modul

Munkavédelmi és környezetvédelmi szakemberek munkáját segítő jogi adatbázisunk idegennyelvű jogszabályválogatása újabb német és angol nyelvű munkavédelmi és környezetvédelmi jogszabályokkal bővült.
Bővebb információ

Navigátor a távmunkáról

A Munkajog Navigátor új folyamatábrái a távmunkavégzésre irányuló munkaviszony létesítéséhez és a távmunkavégzés ellenőrzéséhez nyújtanak segítséget. A folyamatábrák a Munka törvénykönyve vonatkozó részeinél a navigátor ikonokra kattintva is elérhetőek.

Jogi Szakkönyvek Modul a Jogtáron

A modulba tartozó könyvek az előfizetés időtartama alatt online bármikor elérhetőek, a könyvekben saját jegyzetek és könyvjelzők helyezhetők el. A Modul tartalma folyamatosan bővül, jelenleg az alábbi könyveket tartalmazza:

• Technológia jog – Robotjog – Cyberjog
• Versenyképesség és szellemi alkotások az Európai Unióban
• Uniós és magyar versenyjog
• A bizalmi vagyonkezelés kézikönyve
• A compliance alapkérdései – Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata
• A jog érvényesülésének térsége – Az Európai Unió nemzetközi magánjogi szabályainak XXI. századi kihívásai
• A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete
• A merchandising szerződés
• A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései – Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintéssel
• A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban
• A vezető tisztségviselő felelőssége
• Ingatlanjog I.
• Ingatlanjog II.
• Szerződések hatása harmadik személyekre – A harmadik személyek érdekeinek megfelelő és az azokat sértő szerződések
• Szerződésszegés a polgári jogban (Második, átdolgozott kiadás)
Bővebb információ

ADÓ Szaklapok a Jogtáron

Megjelent az Adó 2021/8–9. száma– Az import áfa megújult szabályai

• Gróf Andrea: Kisértékű áruk importja 2021. július 1-jétől a vám- és adóeljárások szemszögéből
• Lepsényi Mária: Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és újraindítása
• Kiss Mariann: A magánszemélyek előadóművészi tevékenységének adózása
• Farkas Petra: Ingyenes ügyletek az áfa rendszerében
• Czapkó Tiborné: A követelések társaságiadó-vonzata
• Szikráné dr. Gyenes Edina: Vegyük komolyan!
Megjelent az Áfa kalauz 2021/7–8. száma

• Dr. Boda Péter: Az áfaalanyok egyes adatszolgáltatási kötelezettségeit érintő aktuális problémák
• Dr. Horváth Dávid: Éttermi szolgáltatások
• Dr. Fischer Ádám: Könnyítések a behajthatatlan követelésekre eső áfa visszaigényléséhez
• Dr. Váradi Adrienn: Az engedményezés áfabeli konklúziói
• Dr. Szarvák Jenő – dr. Verbai Tamás: Oktatási tevékenység megítélése az áfában, kiemelt figyelemmel a felnőttképzésre
• Nagy Zsuzsa: Áfaproblémák – A szakértők válaszolnak
Megjelent a Számviteli tanácsadó 2021/7–8. száma

• Sallai Csilla: Számviteli alapelvek
• Kovács Dániel Máté: Új törvény az ingatlan-nyilvántartásról
• Tomcsányi Erzsébet: Beruházási támogatások várható, még el nem számolt összegének egyéb bevételkénti elhatárolhatósága 2022. január 1-jétől
• Biróné Zeller Judit: A munkavállalók ösztönzésének egyik eszköze: a munkavállalói részvénytulajdonosi program

Megjelent az Új Magyar Közigazgatás 2021/2. száma

• Szabó Tamás – Horváth Anett: A koronavírus-járvány hatása az önkormányzatokra hazánkban és a visegrádi (V4) országokban – Intézkedések és kormányzati közpolitikai kríziskezelés
• Kristó Katalin – Malustyik Brigitta: A tervezett külföldi gyógykezelés engedélyezése Magyarországon – Az elektronikus ügyintézés egy lehetséges útja
• Horváth Imre László: Koordinációs modellek a mai központi közigazgatásban
• Czibrik Eszter – Cseh Gergely: A tényállástisztázás szabályozásának alakulása
• György Dániel – Fenyvesi Nóra – Kállay Kristóf – Tavaszi Zsolt – Gallasz Andrea: Esettanulmány: Robotizált folyamatautomatizálás (RPA) alkalmazása a babaváró kölcsön folyamatában – Case study: Application of Robotic Process Automation for the Babaváró Loan program
Esettanulmány: Robotizált folyamatautomatizálás (RPA) alkalmazása a babaváró kölcsön folyamatában
• Rudan Pál – Mikus Dezső: Földmegfigyelési információs rendszer a közigazgatásért
• Szollárné Béleczky Martina: Hogyan járjunk el panasz vagy közérdekű bejelentés esetén
• Gyergyák Ferenc: Aktuspótlási jog az önkormányzati rendeletalkotásban

Megjelent a Közbeszerzési Jog online szakfolyóirat 2021/2. száma

• Juhász Ágnes: In-house beszerzések és horizontális megállapodások I. – a közbeszerzési jog alkalmazása alóli kivételek az uniós bírói gyakorlat tükrében
• Hargita Árpád – Zavodnyik József: A büntetőeljárásban végzett titkos információgyűjtés révén feltárt bizonyítékok felhasználhatósága a versenyfelügyeleti eljárásban – A Kúria által 2020. szeptember 22-én hozott Kf.IV.37.468/2019/17. számú ítélet
• KUD2021. 4. (C-771/19. NAMA és társai ügy)
• KUD2021. 5. (C-537/19. Bizottság kontra Ausztria ügy)
• KJD2021. 5. (Kúria Kf.V.39.084/2021/4.)
• KJD2021. 6. (Kúria Kf.VI.39.085/2021/5.)
• KJD2021. 7. (Kúria Kfv.IV.37.130/2021/4.)
• KDB2021. 3. (D.20/21/2021.)
• Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból
• Kothencz Éva: Bővülő lehetőségek az ajánlatkérői mérlegelésre, gyarapodó kérdések – reflexiók a Kbt. 2020. évi CXXVIII. törvénnyel történt módosításához

Megjelent a Fizetésképtelenségi Jog online szakfolyóirat 2021/1. száma

• Csőke Andrea: Reorganizáció és egyebek – megjegyzések a 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelethez
• Fabók Zoltán: A fizetésképtelenségi eljárás hatása az egyedi végrehajtásokra a fizetésképtelenségi rendelet kontextusában
• Kökényesi Gábor: A csődtörvény szerinti egyes keresetindítási határidők és a Ptk. szerinti általános elévülési idő viszonya a Fővárosi Ítélőtábla Gf. 40.536/2019/4. számú ítélete tükrében
• Rajnai Mariann: Gondolatok az 5/2021. Polgári jogegységi határozat kapcsán
• Csajági Tímea: A szerződések megszüntetésének kérdése a szerződő partner fizetésképtelenségi eljárás alá vonását követően
• Seres Márk: A komfortlevél intézménye a magyar jogi gyakorlatban
• Csőke Andrea: Kitekintés a világra
• A területet érintő bírósági döntvények
Bővebb információ

Megjelent az EU Jog online szakfolyóirat 2021/1–2. száma

• Orbán Endre: A bírói függetlenség értelmezése körüli legújabb dilemmák az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
• Simon Károly László: A közintézmények határon átnyúló tartási követelésének joghatósági dilemmái
• Lehóczki Balázs: Az Európai Bíróság által lezárt magyar előzetes döntéshozatali ügyek I.
• A területet érintő bírósági döntvények
Bővebb információ

Megjelent a Gyermeki jogok a szülői felelősségről szóló nemzetközi magánjogi szabályozás perspektívájából című könyv

A könyv elektronikus változata elérhető az Ügyvéd Jogtár Plusz és Prémium szintjén.
Bővebb információ

Frissült a Nagykommentár Magyarország Alaptörvényéhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2020. december 23.

Frissült a Nagykommentár a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2021. január 1.

Frissült a Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2021. március 1.

Frissült a Kommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2020. április 1.

Frissült a Kommentár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2021. március 1.

Frissült a Kommentár az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényhez

A Jogtár-formátum utolsó időállapota: 2020. január 1.

Bővült az Ügyvéd Jogtár Prémium szintje

A plusz és prémium szint előfizetői számára már elérhető a Gyermeki jogok a szülői felelősségről című könyv. A prémium szinten megjelent a Digitalizáció és büntetőjog című könyv, amely nyomtatott formátumban is elérhető.
Bővebb információ

Előrendelhető a Kommentár az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényhez

Bővebb információ

Előrendelhető a Magyarázat a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényhez

Bővebb információ
Webináriumok, online oktatások

XVIII. Magyar Munkajogi Konferencia – 9 kreditpont szerezhető!

Előadók: Dr. Pál Lajos, Dr. Berke Gyula, Dr. Lőrincz György et al.
Helyszín: Thermal Hotel Visegrád (2025 Visegrád, Lepence völgy 2.)
Időpont: 2021. október 12-14.
Bővebb információ

A bírósági joggyakorlat egységesítése, korlátozott precedensjog – 3 kreditpontos e-learning

Téma: Jogegységi panaszeljárás alkalmazása a gyakorlatban
Platform: A képzés felvétele a kepzes.wolterskluwer.hu oldalon érhető el.
Bővebb információ

1 éves a korlátozott precedensrendszer - webinárium felvételről

Előadók: Prof. Dr. Varga Zs. András, Prof. Dr. Badó Attila, Prof. Dr. Trócsányi László, Dr. Virág Csaba, Dr. Bánáti János, Dr. Somssich Réka, Dr. Megyeri Andrea
Platform: A képzés felvétele a kepzes.wolterskluwer.hu oldalon érhető el.
Bővebb információ

Élő, online Jogtár bemutató

A következő ingyenes bemutató időpontja: 2021. augusztus 11. (10:00–11:30)
Téma: A megújult Döntvénykereső szolgáltatás új funkcióinak ismertetése
Platform: Microsoft Teams
Bővebb információ és jelentkezés
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - https://www.wolterskluwer.com/hu-hu 

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.